Sổ Tay/Notebook

“Treasuring your Ideals”

 • Bắt đầu nghiên cứu và phat triển từ năm đến nay.

  • Với mục tiêu đem lại cách lưu trử ý tưởng và suy nghĩ của bạn theo năm tháng. 

  • Hơn 10 năm nghiên cứu và phát triển sổ tay, Nguyễn Trắc không ngừng học hỏi và tìm hiểu để đem lại những loại sổ khác nhau đáp ứng được mọi đối tượng từ người dùng: học sinh, sinh viên, văn phòng và cả nghệ thuật.

 • Đặc tính sản phẩm của sổ Nguyễn Trắc

  • Bìa sổ Nguyễn Trắc được làm từ chất liệu……………….. Có khả năng khắc lazer theo yêu cầu, hoặc thiết kế ép kim với khi khách hàng có nhu cầu làm số lượng.

  • Giấy kem…………. Giúp làm diệu mắt về dễ nhìn

  • Nhiều kích cỡ,mẫu mã, và loại ruột khác nhau để khách hàng lựa chọn

Danh sách so sánh