Khung Hình/Frame

“Người đẹp vì lụa, mà lên ảnh đẹp thì phải có khung Nguyễn Trắc”

  • Với sự nhàm chán về kiểu cách cũng như màu sắc của những loại khung hình truyền thống, Nguyễn Trắc đã nghiên cưu thiết kế và cho ra mẫu khung hình…

    • Khung hình Nguyễn Trăc mang đến nhiều màu sắc khác nhau cho bạn chọn lựa phù hợp với màu nền của tấm Ảnh bạn Yêu thích.

    • Ngoài ra bạn có thể khắc lazer lên khung hình Nguyễn Trắc để tạo phong cách riêng cho bạn.

    • Nguyễn Trắc có 2 kích cỡ khung hình chính là 10x15 và 13x18, do nhu cầu  chưa nhiều ,Nhưng nếu bạn có nhu cầu cho khổ lớn hơn và số lượng, xin liên hệ với chúng tôi, Chúng tôi luôn trân trọng những mọi ý kiến, sự quan tâm và ý kiến của khách hàng.

Danh sách so sánh