Album Ành/Photo Album

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc Nghiên Cứu và Sản xuất Photo Album.
Sản Phẩm Album Ảnh có tính chất lưu trử cao
Chất lượng màng không acid, giúp bảo vệ Ảnh lâu dài.
90% nguyên liệu Photo Album được làm từ giấy

Danh sách so sánh